Dřevostavby na klíč z masivního dřeva...

hlavicka hlavicka hlavicka hlavicka hlavicka hlavicka
hlavicka
hlavicka
hlavicka
hlavicka
hlavicka
hlavicka
hlavicka

Technické data

Stále častěji se při navrhování staveb zajímáme také o ekologické a energetické aspekty různých technologií, ale zároveň požadujeme variabilitu a možnost kreativního způsobu ztvárnění našich individuálních představ.

Zajímavou možností realizace nízkoenergetických ekologicky vyhovujících staveb přináší stavební technologie KLH s použitím konstrukčních velkoformátových křížem lepených panelů z masivního dřeva. Tato technologie nepředstavuje revoluci ve stavebních technologiích, využívá známého principu lepeného řeziva pro velkoplošné dílce, je však zásadně odlišná od klasických rámových systémů i různých roubených typů dřevostaveb.

V současné době zažívá dřevo jako stavební surovina velkou renesanci - na jedné straně díky zvýšenému lidskému povědomí o zdravém životním prostředí, na straně druhé díky technickému vývoji, který dnes umožňuje realizovat moderní dřevěné stavby s výbornými vnitřními klimatickými poměry.

Panely KLH se díky své relativně nízké specifické hmotnosti 500 kg/m3 a velmi vysoké statické pevnosti užívají jako konstrukční panely pro svislé i vodorovné konstrukce až pro čtyřpodlažní výstavbu v nejrůznějších typech architektury. V současné době se užívají k výstavbě rodinných domů, bytových domů, při výstavbě či rekonstrukci hotelů, staveb občanské vybavenosti, průmyslových hal, mostů a podobně.

Panely jsou vyráběny z technicky vysušených, příčně navrstvených a plošně sklížených lamel v maximální délce 16.50 m, maximální šířce 2.95 m v tloušťkách od 60 mm do 250 mm. Panely jsou nabízeny standardně v kvalitě nepohledové, průmyslové a pohledové. Přiřezání panelů se provádí přímo ve výrobě v rámci produkce KLH Massivholz Gmbh na nejmodernějších CNC strojích, které zaručují přesnost jednotlivých dílců i celé stavby.

Rychlé a přesné smontování panelů pomocí autojeřábu umožní realizaci hrubé stavby rodinného domu standardních rozměrů v řádu 15-20hodin. Stěnové panely jsou uloženy a kotveny vertikálně k základové desce. Stropnice se ukládají na obvodové zdivo. Spojení panelů se provádí vruty do dřeva dle statických výpočtů. Standardní nosný stěnový panel používaný pro obvodové i vnitřní stěny má tloušťku 94mm. Pro běžné zatížení a rozpětí nosných stěn do 5 metrů vychází tloušťka stropnice 162mm. Stropní panely KLH lze také podepřít pouze bodově.

Firma KLH má k dispozici katalog prověřených skladeb pro různé typy a konstrukční uzly staveb, garantující požadovaný zvukový útlum nebo součinitel prostupu tepla.

Stěnové panely je možno ponechat v interiéru bez obkladu ve zvolené povrchové kvalitě a tak podtrhnout pravdivost celého konstrukčního systému. Po montáži hrubé stavby se z vnější strany aplikuje tepelná izolace z minerální vaty nebo dřevovláknitých desek v tloušťkách od 100 do 160mm. Konečnou úpravou je fasáda na bázi silikonových omítek nebo provětrávaná fasáda s dřevěným nebo jiným obkladem. Použitím certifikovaných materiálů vznikají difúzně otevřené skladby obvodových konstrukcí, jejichž hodnoty součinitele prostupu tepla U se pohybují v závislosti na tloušťkách a druhu použitých izolačních materiálů v rozmezí od 0,31 W/m2K do 0,16 W/m2K.

Zejména použití dřevovláknitých desek pro izolaci obvodových konstrukcí působí pozitivně nejen v zimním období, ale také zabraňuje přehřívání interiéru v letním období díky dvojnásobnému fázovému posuvu.

Vedle rychlosti výstavby je u technologie KLH vzduchotěsnost celé plochy panelu a tedy následně zdiva v kombinaci s vnější tepelnou izolací zásadním kritériem pro konstrukce s nízkou energetickou spotřebou.

Jak pro projektanta nebo architekta, tak i pro stavebníka, se otvírají nové výtvarné a technické možnosti použití těchto panelů u různých typů staveb při zachování nízkých provozních nákladů a zdravého vnitřního klimatu.

www.drevostavby-klh.cz - All rights reserved 2009 Email: info@drevostavby-klh.cz | vytvořeno od suprWeb.cz